Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki z zamówionym towarem zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 77 457-75-99.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Skontaktuj się z nami tel. 77 457-75-99 lub poprzez formularz zapytania i określ rodzaj usterki lub niezgodności towaru z zamówieniem, podaj kontaktowy nr telefonu oraz adres pod jakim znajduje się reklamowany towar

 2. Zapakuj towar który chcesz zareklamować, dołączając do niego formularz zgłoszenia reklamacyjnego,w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

 3. Czekaj na kuriera którego wyślemy po reklamowany towar
  UWAGA:
  • W przypadku zwrotu towarów, proszę w miarę możliwości nie oklejać oryginalnych opakowań taśmą, itp. Przesyłkę proszę zapakować do większego pudełka lub owinąć folią stretch bądź papierem, przed naklejeniem np. listu przewozowego,
  • Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 4. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

 5. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

 6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 7 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zapytania lub telefonicznie: 77 457-75-99. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.
Zwrot produktów

Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwość zwrotu towarów dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Możliwość zwrotu towarów zakupionych w ramach działalności zawodowej lub gospodarczej (faktura VAT), jedynie po wcześniejszej akceptacji z naszym pracownikiem, w tym celu prosimy wcześniej o kontakt pod nr tel. 77 457-75-99.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
  UWAGA:
  • W przypadku zwrotu towarów, proszę w miarę możliwości nie oklejać oryginalnych opakowań taśmą, itp. Przesyłkę proszę zapakować do większego pudełka lub owinąć folią stretch bądź papierem, przed naklejeniem np. listu przewozowego,
  • Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 2. Dołącz do przesyłki formularz zgłoszenia reklamacyjnego, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.
Gwarancja i serwis

Czas udzielania gwarancji każdego produktu widnieje w opisie produktu na stronie www.segal.pl, w zakładce dane techniczne. Brak zapisu o gwarancji oznacza że produkt nie jest objęty gwarancją (np. oprogramowanie). W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, prosimy o kontakt z nami, np. tel. 77 4577-599 lub poprzez formularz kontaktowy. Wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie możesz reklamować bezpośrednio u nas. Pamiętaj że odsyłając sprzęt do serwisu należy wypełnić formularz zgłoszenia reklamacyjnego i dołączyć go do przesyłki.

Gwarancja jest realizowana na zasadach określonych w warunkach gwarancji, do pobrania jako załącznik pod opisem każdego produktu objętego gwarancją.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.
Adres do obsługi reklamacji

PPHU SEGAL
ul. Światowida 5
45-325 Opole
tel. 77 4577-599